") }  
Xem viđêô online
SZK-552Y1-1.2L
80-1200 ml(Click phóng to)
SZK-652YP1-2.5L
1-2.5L(Click phóng to)
SZK-752YP1-5L
1.5-5L(Click phóng to)
6 đầu
SZK-802YP6-10L
150-600 ml(Click phóng to)
SZK-65Y1-8L
2-8L(Click phóng to))
Công ty máy thổi bình ONETONG nước CHND Trung Hoa
Ban thương mại: Số 8 phố công nghiệp 4 đường Viên Lâm TT. Nam Đầu TX.Trung Sơn tỉnh Quảng Đông Số bưu chính: 528427
Tel: + 86-760-23120700(10 tuyến) +86-13902560151 Fax: +86-760-23120922
Copyright © 2009 ONETONG All Rights Reserved
qqͷ߿ͷ