") }  
Click phóng to

Nhà máy máy thổi bình ONETONG TT. Nam Đầu TX. Trung Sơn

Địa chỉ: Số 8 phố công nghiệp 4 đường Viên Lâm TT. Nam Đầu TX.Trung Sơn tỉnh Quảng Đông
Số bưu chính: 528427

Tel: +86-760-23120700

Fax: +86-760-23120922

Phục vụ 24/24h: +86-13703010133

Khiếu nại 24/24h: +86-13902560151

Website: Http://www.108108.com.cn       Http://www.onetong.com.cn

E-mail: onetong@onetong.com.cn

Văn phòng đại diện tại TP.Bắc Kinh:    +86-13703010223
Văn phòng đại diện tại tỉnh Giang Tô:  +86-13702266283
Văn phòng đại diện tại TX. Sán Đầu:  +86-754-88669058     +86-13902564855

 
Công ty máy thổi bình ONETONG nước CHND Trung Hoa
Ban thương mại: Số 8 phố công nghiệp 4 đường Viên Lâm TT. Nam Đầu TX.Trung Sơn tỉnh Quảng Đông Số bưu chính: 528427
Tel: + 86-760-23120700(10 tuyến) +86-13902560151 Fax: +86-760-23120922
Copyright © 2009 ONETONG All Rights Reserved
qqͷ߿ͷ