") }  
   

5-200ml, gọn nhẹ, dễ dung, hoãn xung bằng dầu, tốc độ cao, ổn định, tiết kiệm năng lượng, menu điều khiển tiếng Trung Quốc;
Có thể chọn: Bộ bảo hộ an toàn tia hồng ngoại 1-5 lớp, 1-3 đầu, tự động sửa viền, chuyển dẫn tự động, điều khiển bằng ngôn ngữ khác.

SZK-402VP1-0.2L
5-200ml(Click phóng to)
2 đầu
SZK-452VP2-0.2L
5-150ml(Click phóng to)
3 đầu
SZK-502VP3-0.2L
5-100ml(Click phóng to)
VP-0.2LKhí nén + Giá khóa khuôn kiểu khớp nối khuỷu(Đang xin bản quyền)
(Click phóng to))
Trưng bày thành phẩm(Click phóng to)
VP-0.2LKhóa khuôn
(Click phóng to)
Xem viđêô online
Tải viđêô

5-200ml, Bộ bảo hộ an toàn tia hồng ngoại, bôi trơn trung tâm, điều khiển nhiệt độ chính xác, tốc độ cao, ổn định, tiết kiệm năng lượng, menu điều khiển bằng tiếng Trung Quốc;
Có thể chọn: 1-5 lớp, 1-3 đầu, tự động sửa viền, chuyển dẫn tự động, điều khiển bằng ngôn ngữ khác.

SZK-402YP1-0.2L
5-200ml(Click phóng to)

2 đầu
SZK-452YP2-0.2L
5-150ml(Click phóng to)

3 đầu
SZK-502YP3-0.2L
5-100ml(Click phóng to)

YP-0.2L Giá khóa hình kiểu thủy lực
(Đang xin bản quyền)
Hydraulic Station (Patent Pending)
(Click phóng to)

Trưng bày thành phẩm(Click phóng to)
VP-0.2LKhóa khuôn
(Click phóng to)

Công ty máy thổi bình ONETONG nước CHND Trung Hoa
Ban thương mại: Số 8 phố công nghiệp 4 đường Viên Lâm TT. Nam Đầu TX.Trung Sơn tỉnh Quảng Đông Số bưu chính: 528427
Tel: + 86-760-23120700(10 tuyến) +86-13902560151 Fax: +86-760-23120922
Copyright © 2009 ONETONG All Rights Reserved
qqͷ߿ͷ